Ngày 14/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá ngày 14/6/2024 như sau:

TS1: QSDĐ diện tích 650,5m2, thuộc thửa số 105, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. GKĐ:2.430.000.000đ. Tiền đặt trước: 486.000.000đ.

TS2: QSDĐ diện tích 684,9m2, thuộc thửa số 501, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.GKĐ:1.620.000.000đ. Tiền đặt trước: 324.000.000đ.

Người có TS1, TS2: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi. Địa chỉ: Phạm Thị Hối, KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá TS1, TS2: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. XemTS1, TS2 từ 08h00 ngày 27/5/2024 đến 17h00 ngày 31/5/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS1, TS2: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ, nhận đăng ký: từ 08h00 ngày 17/5/2024 đến 17h00 ngày 11/6/2024 (trong giờ hành chính).Nhận tiền đặt trước: các ngày 11/6/2024, ngày 12/6/2024 và ngày 13/6/2024 (trong giờ hành chính).Tổ chức đấu giáTS1, TS2 vào 09h30 ngày 14/6/2024.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính, phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, tổ chức đấu giá TS1, TS2 tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8815.4369.

Chuyên đề