Ngày 14/6/2024, đấu giá lô tài sản cố định thanh lý tại tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2024 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Địa chỉ: Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tên tài sản đấu giá: 01 lô tài sản cố định thanh lý, cụ thể như sau: 01 xe đầu kéo rơmoóc, hiệu FREIGHTLINER (93h 4342); 01 xe bang Caterpiler 12F; 01 xe máy cuốc Kobel Cosk 05; 01 xe lu 10 tấn; 01 cái sơ mi rơ mooc lùn; 01 cái sơ mi rơ mooc; 01 xe tải Hino 14,4 tấn (xe bồn 93N-2582).

Giá khởi điểm: 1.055.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/6/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Tại Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

Tiền đặt trước: 211.000.000 đồng, nộp từ ngày 11/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/6/2024. (khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo). Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương trước 17 giờ 00 phút ngày 13/6/2024.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2024 (trong giờ hành chính). Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu.

Địa điểm nhận phiếu trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương.

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 14/6/2024.

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Chuyên đề