Ngày 14/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Đ/c: Số 03 đường Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.6763.595.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

2. Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất ở tại khu đất C69 thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (ký hiệu: L01, L02, L03). Giá khởi điểm: Từ 30.727.890 đồng đến 33.487.320 đồng/m2.

- Quyền sử dụng đất ở tại vị trí C80 + C81 +C82, thôn 7, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (ký hiệu: Nhà liền kể 1 và nhà liền kề 2). Giá khởi điểm: 24.699.000 đồng/m2.

- Quyền sử dụng đất ở tại vị trí X5, xã Lệ Chi. Gồm 01 thửa đất (ký hiệu: Thửa 01). Giá khởi điểm: 18.501.000 đồng/m2.

- Quyền thuê đất để SXNN trên địa bàn huyện Gia Lâm: Xã Phù Đổng (ký hiệu: B136, B137, B138, B139, B140); xã Yên Thường (ký hiệu: C37); xã Đông Dư (ký hiệu: B7a, B7b, B8c). Giá khởi điểm từ 1.200 đồng/m2/năm đến 5.000 đồng/m2/năm.

Thông tin chi tiết của thửa đất, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất quy định chi tiết theo thông báo mời tham gia đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá.

3. Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 22/02/2023 đến 17h00 ngày 10/3/2023 (giờ hành chính).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/3/2023 đến hết 17h00 ngày 10/3/2023.

* Đối với cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu khu đất C69 thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng; vị trí X5, xã Lệ Chi; vị trí C80 + C81 + C82, thôn 7, xã Đông Dư:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 14/3/2023 (thứ Ba).

* Đối với cuộc đấu giá quyền thuê đất để SXNN trên địa bàn huyện Gia Lâm:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 14/3/2023 (thứ Ba).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông tin theo thông báo mời đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá (lưu ý số tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất).

Địa điểm bán hồ sơ trực tiếp: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm hoặc gửi thư đảm bảo tới địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia (thông tin nêu tại mục 1).

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tầng 4, Phòng họp - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm - Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 03 đường Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá, cách thức thủ tục tham gia đấu giá: Quy định chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá.

Tham khảo thông tin đấu giá tại các cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn hoặc http://gialam.hanoi.gov.vn hoặc http://sotnmt.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề