Ngày 14/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 693 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3722 2025

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Trảng bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 14/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 11/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/02/2022 - 17:00 11/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở, Văn phòng đại diện và Chi nhánh Đồng Nai Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 14/03/2022

Địa điểm: Số 99/7 Xa lộ Hà Nội, khu phố 5B, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngày 14/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 2
Ngày 14/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 3
Ngày 14/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư