Ngày 14/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2023 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; QSD đất xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

90 lô đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

16,922,000

399,350,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 13/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 17/01/2023 - 16:30 09/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có chi tiết trong thông báo niêm yết đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 14/02/2023

Địa điểm: Tại UBND xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề