Ngày 14/2/2022, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:

Chuyên đề