Ngày 14/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Chuyên đề