Ngày 14/1/2022, đấu giá xe ô tô Dongben tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:

Chuyên đề