Ngày 14/1/2022, đấu giá vật tư thu hồi, công cụ dụng cụ tại tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2022, đấu giá vật tư thu hồi, công cụ dụng cụ tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư