Ngày 14/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2022 do Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253678680

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Lô CC-20 Khu đô thị Hồ Sen, Cầu Rào 2, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng., Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng 60,6 m2 đất và công trình trên đất của thửa đất số 16, tờ bản đồ C-11, thuộc bằng khoán số 27 Sông Lấp; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo hồ sơ gốc số 1513 do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 16/11/1998.Số 38 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

13,473,020,000

2,000,000,000

2

Quyền sử dụng 52,68 m2 đất và công trình trên đất của thửa đất số 282, tờ bản đồ CĐ-02; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 757224, số vào sổ cấp GCN số CH06963 do UBND quận Ngô Quyền cấp ngày 05/6/2012 cho bà Bùi Thúy Nga.Số 40 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

11,628,868,000

2,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 09/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 11/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 11/10/2022 - 17:00 11/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 14/11/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư