Ngày 14/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 59/17 Đường số 10, phường Tân Quy, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số CC 770662, Số vào sổ cấp GCN: CH00736 do UBND Quận 7 cấp ngày 20/4/2016, đăng ký chuyển nhượng cho Ông Trần Tuấn Anh ngày 13/9/2019

01

59/17 Đường số 10, phường Tân Quy, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

6,400,000,000

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 11/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/10/2022 - 17:00 11/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 14/11/2022

Địa điểm: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề

Kết nối đầu tư