Ngày 14/10/2022, đấu giá tài sản trang thiết bị thuộc các dự án kết thúc tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2022 do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng.

Người có tài sản: Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, 127B Lê Văn Duyệt, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

Tài sản đấu giá: Tài sản trang thiết bị thuộc các dự án kết thúc: Tài sản thu hồi từ dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Nơi có tài sản: Tại nơi có tài sản.

Giá khởi điểm: 37.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.610.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia:

-Thời hạn: Trong giờ hành chính từ ngày 10/10/2022 đến 17h00 phút ngày 12/10/2022.

-Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng.

-Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ. Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. ĐT: 028.62946889.

Thời gian đấu giá tài sản: Ngày 14/10/2022.

Địa điểm đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư