Ngày 14/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 76A Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Thôn 3, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 3, tờ bản đồ 161, tọa lạc tại thôn Đắk M'rê, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông có diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 25604.2 m2.

Giá khởi điểm tài sản: 872.428.700 đồng. Số tiền đặt trước: 174.485.000 đồng.

Phiên đấu giá: Vào 10 giờ 00 phút, ngày 14/10/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 11/10/2022.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 13/10/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Tại số 76A Đường Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0906.379.292.

Chuyên đề