Ngày 14/10/2021, đấu giá lô phụ tùng máy nông nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Lô phụ tùng máy nông nghiệp; gồm: 02 cái Ắc amaya 4508 (LXE010405-2), mã số T127044870; 02 cái Ắc thắng 4508 (LXE010406-2/TSE020301), mã số T127044880; 01 cái Mặt đồng hồ 6040 (LXB010203), mã số 3C30175600; 06 cái Bạc lót ắc thắng/amaya 4508 (LXE010407-1/TSE020303), mã số T007044890; 30 cái Phớt qua lại 70 (17340) (LXA010317-1), mã số T007015090; 20 cái Dây quạt gió DC 20090 (LXA0401), mã số KV71020010; 01 cái Nhông 3 tầng 70 (LXA0203- 1/TSD020310), mã số 5H49115430G; 01 cái Nhông tầng lẹ 16R 70 (LXA0202- 1/TSD020305, mã số 5H49115450B; 02 cái Phớt đùi 4508 58-90 (LXE020409/TSF010301), mã số TD25027560; 06 cái Long đền nữa bánh trước 4508 (LXE010401-2/TSE020307), mã số 3407013350; 01 cái Cốt trung gian 70 (LXA0206-1/TSD010301), mã số 5225916213; 10 cái Ron bô lửa 2/2 (LXE020501- 2/TSG010302, mã số W950141021; 10 cái Ron bô lửa 1/2 (LXE020501- 2/TSG010301, mã số W950141011; 05 cái Cảm biến khoan bui bui (LXC0207- 2/TSE010107, mã số T106032270; 05 cái Bạc đạn 6206 bít (LXF010302/TSC010310, mã số 0814106206; 05 cái Bạc lót băng cầu sau 4508 (LXE020502-1/TSC010206, mã số TC33114680; 04 cái Bạc lót bạc đạn đũa 206(LXA0206-2/TSC010510, mã số 5225916230; 01 cái Bạc đạn 6308 trống (LXF010412/TSC010417), mã số 0810106308; 03 cái Ron giữa trục bô và bô lửa 6040/60 (LXE020602-1/TSG010205, mã số 1648317100; 05 cái Ron cổ trục bô hông 60/70 (LXE020602-2), mã số 5H47312232; 20 cái bộ phận lọc dầu mã số 12915035170.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu;

Chuyên đề