Ngày 14/10/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu tại TP. Cần Thơ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Viễn thông Cần Thơ ủy quyền như sau:

Cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu, tổng khối lượng 6.738,56 kg

Viễn thông Cần Thơ

Ngày 14/10/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu tại TP. Cần Thơ ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu tại TP. Cần Thơ ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu tại TP. Cần Thơ ảnh 3

Chuyên đề