Ngày 14/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 14/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, địa chỉ: khu liên cơ Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 123, tờ bản đồ số 5G-I-3 có địa chỉ tại tổ 11A, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có diện tích 45,04m2 (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà cấp 4 có diện tích 47,7m2 (nằm trên diện tích 45,04m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2,66m2 diện tích đất tăng thêm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (địa chỉ hiện nay là số 84 phố Thượng Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 0106050009, số hồ sơ gốc 4273.QĐUB 347.ĐCĐC98 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/1998 đứng tên cụ Nguyễn Văn Tham và cụ Nguyễn Thị Nghếch. (tài sản ông Nguyễn Văn Nhuận được hưởng thừa kế của cụ Nguyễn Văn Tham và cụ Nguyễn Thị Nghếch theo bản án). Lưu ý: Đối với phần diện tích đất tăng thêm, quá trình làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có căn cứ xác định diện tích đất tăng thêm nêu trên là đất công thì người mua được tài sản bán đấu giá phải chấp hành mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến phần diện tích đất tăng thêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện xác nhận quyền sử dụng hợp pháp đối với các phần diện tích đất tăng thêm, người mua được tài sản bán đấu giá phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo bản án, phần diện tích đất tăng thêm không xác định được nằm ở vị trí nào trong khuôn viên của thửa đất; thửa đất không có tranh chấp về danh giới với các hộ liền kề.

Giá khởi điểm: 12.582.422.910 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn, chín trăm mười đồng);

Tiền đặt trước: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng);

4. Nơi có tài sản đấu giá: số 84 phố Thượng Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản ngày 08/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/06/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 0828262654.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14/06/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

* Chi tiết liên hệ: 0828262654.

Chuyên đề