Ngày 14/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên thông báo bán đấu giá ngày 14/06/2024 như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên:

1.Tài sản bán đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 140, tờ bản đồ số 28, có diện tích 132 m2, địa chỉ: Đường 39A, xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (Nay là: thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V930021, vào sổ cấp GCNQSDĐ số 02962QSDĐ/442B/2003/QĐ-UB, do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ cấp ngày 26/06/2003 cho Chủ hộ: Tạ Trung Kiên.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 141, tờ bản đồ số 28, có diện tích 132 m2, địa chỉ: Đường 39A, xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (Nay là: thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V930020, vào sổ cấp GCNQSDĐ số 02963QSDĐ/442B/2003/QĐ-UB, do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ cấp ngày 26/06/2003 cho Chủ hộ: Tạ Đình Hiến.

2.Giá khởi điểm của tài sản: 5.588.224.370 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, hai trăm hai mươi tư nghìn, ba trăm bảy mươi đồng).

3.Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hưng Yên: Địa chỉ - Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

4.Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

-Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/05/2024 đến 17h00’ngày 11/06/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia Chi nhánh Hưng Yên (Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên);

-Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 27/05/2024 và ngày 28/05/2024 (trong giờ hành chính); (Khách hàng phải chịu mọi chi phí đi xem tài sản).

-Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 140,141, tờ bản đồ số 28, địa chỉ: thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

-Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 11/06/2024; 12/06/2024; đến 17h00’ ngày 13/06/2024;

-Số tiền đặt trước: 1.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn) chuyển vào tài khoản số: 12910000281671 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia chi nhánh Hưng Yên.

5.Hình thức, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

-Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

-Bước giá: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 14/06/2024;

7. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

9. Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Quốc gia Chi nhánh Hưng Yên - Địa chỉ: Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Điện thoại: 0246 292 1679; 0947 919 772.

Chuyên đề