Ngày 14/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Miền Nam thông báo bán đấu giá ngày 14/06/2024 như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa số 504, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa. Tọa lạc tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, diện tích 7.573m2 của ông Nguyễn Văn Đẩu.

-Giá khởi điểm: 406.932.050 đồng (Bốn trăm lẻ sáu triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, không trăm năm mươi đồng)

-Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyệnVĩnh Hưng.

-Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 26/04/2024 đến 16 giờ 00 ngày 04/06/2024.

-Nhận tiền đặt trước: từ ngày 04/06/2024 đến 11 giờ 30 ngày 06/06/2024.

-Ngày đấu giá: ngày 07/06/2024 (dự kiến lúc 10 giờ 00). Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.

-Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất có diện tích 642,1m2, trong đó diện tích lộ giới là 116m2, diện tích chỉ giới xây dựng 180,9m2, loại đất thổ, thuộc thửa đất số 101, tờ bản đồ số 22; Tài sản trên đất (công trình xây dựng): Hàng rào tường xây gạch không tô, móng bê tông, cột bê tông xây bao quanh để giữ đất (dài 48,2m, cao 1,6m) cùng tọa lạc tại khu phố Thủ Tửu 1, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Giá khởi điểm: 1.870.919.548 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi triệu, chín trăm mười chín ngàn, năm trăm bốn mươi tám đồng).

-Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An.

-Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 16/04/2024 đến 16 giờ 00 ngày 27/05/2024.

-Nhận tiền đặt trước: từ ngày 27/05/2024 đến 11 giờ 30 ngày 29/05/2024.

-Ngày đấu giá: ngày 30/05/2024 (dự kiến lúc 09 giờ 00). Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.

-Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của bà Cao Thị Đẹp (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên theo Bản án số: 279/2022/HNGĐ-ST ngày 13/9/2022 của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa).

-Tổng giá khởi điểm: 2.588.450.823 đồng (Hai tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, tám trăm hai mươi ba đồng).

-Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đức Hòa.

-Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 02/05/2024 đến 16 giờ 00 ngày 11/06/2024.

-Nhận tiền đặt trước: từ ngày 11/06/2024 đến 11 giờ 30 ngày 13/06/2024.

-Ngày đấu giá: ngày 14/06/2024 (dự kiến lúc 10 giờ 00). Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.

-Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của ông Đào Văn Hơn và bà Huỳnh Thị Hồng Như.

-Giá khởi điểm: 5.353.474.066 đồng (Năm tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi bốn ngàn, không trăm sáu mươi sáu đồng).

-Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đức Hòa.

-Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 02/05/2024 đến 16 giờ 00 ngày 11/06/2024.

-Nhận tiền đặt trước: từ ngày 11/06/2024 đến 11 giờ 30 ngày 13/06/2024.

-Ngày đấu giá: ngày 14/06/2024 (dự kiến lúc 09 giờ 00). Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.

-Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Miền Nam: Số H-06 Đường số 1, Khu Dân cư - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, TP. Tân An, Long An. ĐT: (0272) 3 570 568.

Chuyên đề