Ngày 14/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam thông báo bán đấu giá ngày 14/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Địa chỉ: Số nhà 01, đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0948.988.668

2. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng 4.967,6m² đất, trong đó có 260m² đất ở nông thôn và 4.707,6m² đất trồng cây lâu năm (theo hiện trạng đo đạc thực tế) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất; thửa đất số 49; tờ bản đồ số 118; địa chỉ: thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; mang tên bà Trần Thị Thu Hiền. Giá khởi điểm: 2.069.892.000 đồng. Đơn vị có tài sản: Chi cục THADS huyện Lục Ngạn. Địa chỉ: TDP Làng Chũ, TT Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tài sản 2: Quyền sử dụng 87,9m² đất tại thửa số 840, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thửa đất tại: Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang mang tên ông Phùng Văn Chiến, bà Nguyễn Thị Tam. Giá khởi điểm: 1.054.800.000 đồng. Đơn vị có tài sản: Chi cục THADS huyện Yên Dũng. Địa chỉ: TDP số 1, TT Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 355, tờ bản đồ số 11 có diện tích đất ở là 338,6m2. Theo hiện trạng đo đạc ngày 09/5/2023 thì QSDĐ có tổng diện tích đất ở là 329,4m2 thuộc thửa đất số 233, tờ bản đồ số 24. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên bà Nguyễn Thị Lai. Địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Giá khởi điểm: 2.863.732.000 đồng. Đơn vị có tài sản: Chi cục THADS huyện Việt Yên. Địa chỉ: Đường Dương Quốc Cơ, TDP Dục Quang, phường Bích Động, TX Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tài sản 4: Quyền sử dụng diện tích 90,2m² đất. Trong đó: 41,3m² đất ao (nuôi trồng thuỷ sản) và 48,9m² đất ở nông thôn; Theo kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 08 tháng 12 năm 2023 là thửa số 433, tờ bản đồ số 33, địa chỉ thửa đất: Thôn Liên Cao, xã Đại Hoá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; mang tên bà Lê Thị Dung, Giá khởi điểm: 1.000.000.000đ. Đơn vị có tài sản: Chi cục THADS huyện Tân Yên. Địa chỉ: phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

3. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Liên tục trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước ngày bán đấu giá 02 ngày.

4. Tiền đặt trước: TS 1: 400 triệu đồng; TS 2 và TS 4: 150 triệu đồng; TS 3: 500 triệu đồng;

5. Thời gian tổ chức ĐG: TS 1: 8 giờ; TS 2: 10 giờ; TS 3: 14 giờ; TS4: 15giờ cùng ngày 14/06/2024

6. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký, tổ chức đấu giá: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam – Số 01, Đường Nguyễn Đình Tuân 2, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được đăng kí tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định trong quy chế của công ty, nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức: Trả giá lên

Chuyên đề