Ngày 14/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, các quyền và lợi ích phát sinh đối với thửa đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 14/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, địa chỉ: Số 87, đường 419, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng hợp pháp cùng các tài sản trên đất, các quyền và lợi ích phát sinh đối với thửa đất số 38, tờ bản đồ số 12, diện tích 420m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, tại địa chỉ: thôn 9, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số AH 833172, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H.01631/QSDĐ/886/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ) cấp ngày 15/6/2007 mang tên ông Ngô Đình Trọng, bà Phùng Thị Lan.

Lưu ý: Đối với phần tài sản lấn sang thửa đất số 142 tờ bản đồ số 12 (thửa đất không phải của ông Trọng, bà Lan) gồm: mái tôn rộng 50cm, dài 17,30m; 03 ô văng kết cấu bằng bê tông cốt thép rộng 50cm, dài 1,5m; móng nhà, tường nhà, mái nhà bê tông diện tích 2,4m2 đất sau này người mua trúng đấu giá hoặc người được thi hành án nhận được tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án phải chịu toàn bộ các chi phí cho việc xây ngăn, tháo dỡ, chia tách để phân định mốc giới giữa 02 thửa đất số 38 và thửa đất số 142 nêu trên; các bên cũng có thể thoả thuận với nhau về biện pháp, cách thức thực hiện việc phân định mốc giới theo quy định.

Giá khởi điểm: 8.790.682.618 đồng (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn, sáu trăm mười tám đồng);

Tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng);

4. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn 9 nay là thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản ngày 14/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/06/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 14/06/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

* Chi tiết liên hệ: 0828262654.

Chuyên đề