Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa. Tài sản do Chủ tịch UBND huyện Krông Pa ra quyết định tịch thu gồm: Lâm sản: Gỗ tròn, xẻ nhóm 1-8, khối lượng: 26,249 m3 Giá khởi điểm của lô tài sản: 116.134.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mươi sáu triệu một trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa

Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 4

Chuyên đề