Ngày 13/7/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2023 do Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: tầng 7, số 78 Bến Nghé, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0906443345

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường

Địa chỉ: Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai - Quyền sử dụng đất gồm 48 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế

48 lô đất

Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế

35,763,200,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 10/07/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 12/07/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/06/2023 - 17:00 10/07/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau: - Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013; - Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 13/07/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề