Ngày 13/6/2024, đấu giá vật tư thiết bị tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2024 do Công ty Điện lực Phúc Thọ ủy quyền như sau:

Tồ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Đ/c: Ô số 6, tầng 1, tòa nhà Sunrise II, NO2, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728.

Người có tài sản: Công ty Điện lực Phúc Thọ. Đ/c: Tổ dân phố số 6, TT. Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Tên tài sản đấu giá; giá khi điểm (đã bao gồm thuế GTGT) - 01.24.1: Vật tư thiết bị kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2024, trong đó:

- Lô 1: VTTB kém mất phẩm chất thuộc hàng CTNH: 6.700.576 đồng.

- Lô 2: VTTB kém mất phẩm chất khác: 657.778.690 đồng.

Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: Lô 1 là 1.300.000 đồng; lô 2: 131.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 1 là 50.000 đồng; lô 2: 500.000 đồng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia; điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Quy chế đấu giá đăng ký mua và nộp hồ sơ từ 08h00 ngày 03/6/2024 đến ngày 10/6/2024 (trừ ngày nghỉ) tại trụ sở của Tồ chức đấu giá tài sản.

Xem tài sản: Ngày 05, 06/6/2024 tại kho của Công ty Điện lực Phúc Thọ. Địa chỉ: TDP 6, TT. Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/6/2024 đến 16h00 ngày 12/6/2024.

Thời gian, địa điểm đấu giá; 15h00 ngày 13/6/2024 tại địa chỉ ô số 6, tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, NO2, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Chuyên đề