Ngày 13/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam. Trụ sở: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: QSDĐ CLN khác có diện tích 410,0 m2 thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 23, tại P.6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau và tài sản gắn liền với đất.

Giá khởi điểm: 1.376.843.000 đồng. Tiền đặt trước: 275.368.000 đồng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau. Đ/c: Số 3 Huyền Trân Công Chúa, P.5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Xem tài sản: Từ 08h00 ngày 05/6/2024 đến 16h30 ngày 07/6/2024 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tài sản: Các cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản liên hệ từ 08h00 ngày 14/5/2024 đến 16h30 ngày 10/6/2024 (giờ hành chính) tại Chi nhánh Cà Mau - Số 26 đường Tạ Uyên, khóm 4, P.9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau để đăng ký tham gia. ĐT: 0888.164.369.

Nhận tiền đặt trước: Ngày 10/6/2024, ngày 11/6/2024 và ngày 12/6/2024 (giờ hành chính).

Tổ chức đấu giá tài sản: 09h00 ngày 13/6/2024 tại Chi nhánh Cà Mau theo địa chỉ nêu trên.

Chuyên đề