Ngày 13/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/2/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

09 lô (thửa) đất


Khu dân cư xen ghép các thôn Thủy Lập, Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

5,568,300,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 13:00 17/01/2023 - 17:00 10/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/02/2023

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề