Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/3/2022 do UBND huyện Nghi Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0919 191 889

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 24/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 28/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 09/02/2022 - 17:00 26/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá liên hệ với chủ tài sản và Công ty để đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:15 01/03/2022

Địa điểm: trụ sở UBND xã Nghi Phong

Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ảnh 4
Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ảnh 5
Ngày 1/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ảnh 6

Chuyên đề

Kết nối đầu tư