Ngày 13/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Trụ sở: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. ĐT: 02433.234.277.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia. Trụ sở: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 13/11/2022 tổ chức đấu giá tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Thường Tín. Đ/c: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất vị trí tại xã Hà Hồi và xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội:

1. Thôn Bạch Liên, xã Liên Phương gồm 53 thửa đất (ký hiệu từ thửa 01 đến thửa 53. Tổng diện tích khu đất là 4.937,29 m2. Giá khởi điểm: Từ 27.000.000 đồng/m2 đến 34.400.000 đồng/m2;

2. Khu Đa Tán, xã Hà Hồi gồm 01 thửa đất (ký hiệu 7). Diện tích là 151,86 m2. Giá khởi điểm: 48.050.000 đồng/m2.

Thông tin chi tiết về diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ của từng thửa đất quy định tại thông báo mời đấu giá và hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 25/10/2022 đến 17h00’, ngày 10/11/2022 (giờ hành chính). Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoặc gửi hồ sơ bằng hình thức thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước tham gia đấu giá cụ thể từng thửa đất quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 09/11/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 10/11/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin, hướng dẫn cụ thể tại thông báo mời đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Tham khảo thông tin đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư