Ngày 13/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2022 do Cục Thi hành án dân sự thị tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự thị tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 250 Đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Tên tài sản đấu giá: Đấu giá 03 tài sản mang tên ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên.

Tên tài sản, nơi có tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1. QSD 150 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số B-1-I-D-d số 197 Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

12.764.000.000

2.500.000.000

2. QSD 136,2 m2 đất tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 17 Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

10.494.000.000

2.050.000.000

3. QSD 168 m2 đất tại thửa đất số 199, tờ bản đồ số 17, số 195 Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

10.418.000.000

2.000.000.000

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Trực tiếp đăng ký với Trung tâm từ ngày 20/9/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 10/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế của cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi một tài sản khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng có thể đăng ký mua một hoặc nhiều tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 13/10/2022 tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, cho từng tài sản.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương. Điện thoại: 0220.3845363.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

Trong nội dung thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương đăng trên Báo Đấu thầu số 176, ngày 20/9/2022 về đấu giá 03 tài sản mang tên ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên - Tài sản kê biên để thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương có thay đổi:

Thông tin đã đăng:

Mục 4: Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản…

Nay xin đính chính:

Điều kiện: Tổ chức có đủ năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản...

Mọi thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư