Ngày 13/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2021 do MB ủy quyền như sau:
Ngày 13/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề