Ngày 12/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phố Hiến thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2022 do Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Chuyên đề