Ngày 12/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo bán đấu giá ngày 12/7/2024 như sau:

Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá:

+Tài sản 01: Quyền sử dụng diện tích 188m2 đất tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số 12 tại Thôn Lũ Phong, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 440831 do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 08/11/2011 cho Ông Ninh Công Tuấn và Bà Hà Thị Kim Dung và tài sản gắn liền trên diện tích đất kê biên là 01 nhà hai tầng lệch xây bằng bê tông cốt thép cùng toàn bộ trang thiết bị và công trình phụ theo biên bản kê biên ngày 23/01/2024.

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng diện tích 111m2 đất (Đất ở 80m2, đất ao 31m2) tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 12 tại Thôn Lũ Phong, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 218628 do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 06/8/2015 cho Ông Ninh Công Tuấn và Bà Hà Thị Kim Dung.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên; Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm:

+ Tài sản 01: 1.239.295.462 đồng.

+ Tài sản 02: 460.043.500 đồng.

Tài sản được bán riêng lẻ. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu thuế, phí, phí công chứng, lệ phí liên quan đến việc phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có).

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 01: 248.000.000 đồng.

+ Tài sản 02: 92.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tài sản 01: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Tài sản 01: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 21/6/2024 đến 16h00’ ngày 09/7/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 02/7/2024 và ngày 03/7/2024 tại:

+ Tài sản 01: Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 12 tại Thôn Lũ Phong, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

+ Tài sản 02: Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 12 tại Thôn Lũ Phong, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Chi nhánh từ ngày 09/7/2024 đến ngày 11/7/2024.

Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 11/7/2024.

- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào:

+ Thời gian:

* Tài sản 01: 14h00’ ngày 12/7/2024.

* Tài sản 02: 15h30’ ngày 12/7/2024.

+ Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên; Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

- Thực hiện đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất.

Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 0989.993.139 hoặc 0973.247.815.

Chuyên đề