Ngày 12/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2024 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Xuyên Á ủy quyền như sau:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 4086; tờ bản đồ số 17; địa chỉ: Khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An (nay là TP. Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 4087; tờ bản đồ số 17; địa chỉ: Khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An (nay là TP. Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Xuyên Á. Địa chỉ số: Số 2025/2A QL1A, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 50.674.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.067.400.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 10/6/2024 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 4086, thửa đất số 4087; tờ bản đồ số 17; địa chỉ: Khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An (nay là TP. Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 03/6/2024 đến ngày 10/6/2024 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 07/6/2024, 10/6/2024 và 11/6/2024 trong giờ hành chính.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/6/2024.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Xem hồ sơ đấu giá, mua và nộp hồ sơ, tổ chức đấu giá tài sản tại: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín. Địa chỉ: Số 76 (tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Chuyên đề