Ngày 12/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2023 do Agribank Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.22455120

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Phú

Địa chỉ: 126 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 658 TBĐ số 15 tọa lạc tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Nay là Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).tại thửa đất số 658, TBĐ số 15, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

1,200,000,000

120,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 11/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/04/2023 - 17:00 09/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá. - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/05/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: số 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 12/05/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề