Ngày 12/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2023 do Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Chuyên đề