Ngày 12/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2023 do Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Việt

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 11-Khu A1 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3625777

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu

Địa chỉ: 324 đường Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 238, tờ bản đồ số 21, diện tích đất: 147,8 m2, địa chỉ thửa đất: đường Trần Nguyên Đán, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên với đất số BE 827356 do Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 21/10/2011 và - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa dất số 239, tờ bản đồ số 21, diện tích đất: 148 m2, địa chỉ thửa đất : Đường Trần Nguyên Đán, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 827357 do Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 21/10/2011.

02

Tốt

Đường Trần Nguyên Đán, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

15,991,184,552

2,000,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 11/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/04/2023 - 16:30 09/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bảo Việt, Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này. - Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 12/05/2023

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bảo Việt, Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng.

Chuyên đề