Ngày 12/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 02733889978

Tên Người có tài sản đấu giá: - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thửa đất số 272, tờ bản đồ số 9, diện tích: 156,1m2 (trong đó: đất ở nông thôn (ONT) diện tích 60m2 và đất trồng cây lâu năm (CLN) diện tích 96,1m2). - Ghi chú: + Quyền sử dụng đất trên còn nợ tiền sử dụng đất số ghi tiền nợ: 28.400.000 đồng (Hai mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng) theo thông báo nộp tiền số 111/TB-CCT ngày 11/04/2012 của Chi cục thuế huyện Châu Thành. + Trong phần đất nói trên có 70,9m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ. - Công trình xây dựng trên đất: Căn nhà một tầng: diện tích: 150 m2, móng cột bê tông cốt thép, tường bao che ngăn phòng xây gạch dày 10cm, hoàn thiện sơn nước, nền lát gạch ceramic, mái tole tráng kẽm. Trong nhà không có hệ thống điện (đã cắt từ lâu), không có vật dụng trong nhà.

01


xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

1,090,489,850

110,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 09/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 11/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 03/04/2023 - 17:00 09/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre. - Điều kiện: Đối tượng được tham gia đấu giá phải là đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật và phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật thi hành án dân sự và khoản 4 Điều 38 Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, của Quốc Hội về đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá (do Công ty đấu giá Tây Nam phát hành), nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 12/05/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre: số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề