Ngày 12/3/2021, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ và thiết bị, phương tiện vận tải tại tỉnh Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:

1) Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy.

- Giá khởi điểm: 6.253.974.572 đồng. Tiền đặt trước: 940.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) Thiết bị, phương tiện vận tải Khu vực Nông trường Suối Dây, Nhà máy Latex, Nhà máy Hiệp Trường, khu vực Văn phòng Công ty CP cao su 1-5 Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 1.864.123.250 đồng. Tiền đặt trước: 280.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/3/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp vào 02 ngày làm việc 02&03/3/2021, tại nơi có tài sản.

Tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 12/3/2021 (thứ sáu).

Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218./.

A – PHẦN THỨ NHỨT

I - TÀI SẢN BÁN THANH LÝ THÁO DỞ NHÀ MÁY LATEX

Ngày 12/3/2021, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ và thiết bị, phương tiện vận tải tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 12/3/2021, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ và thiết bị, phương tiện vận tải tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 12/3/2021, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ và thiết bị, phương tiện vận tải tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3

II - TÀI SẢN THANH LÝ LÀ THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Ngày 12/3/2021, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ và thiết bị, phương tiện vận tải tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4

Chuyên đề