Ngày 12/3/2021, đấu giá các tài sản thiết bị, máy móc, vật dụng phụ kiện chuyên ngành may mặc tại, tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Phương Thảo ủy quyền như sau:

Chuyên đề