Ngày 12/2/2022, đấu giá thuê quyền sử dụng đất làm bãi xe tại quận Bình Tân, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/2/2022 do Trung tâm Giáo dục nghề xuyên quận Bình Tân ủy quyền như sau:

Chuyên đề