Ngày 12/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà

Địa chỉ: 107 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Quyền sử dụng đất gồm 03 lô đất tại Khu dân cư vùng Ép Lạc (giai đoạn 2) tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

03 lô đất


Khu dân cư vùng Ép Lạc (giai đoạn 2) tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

5,747,600,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/11/2022 - 17:00 09/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 12/12/2022

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề