Ngày 12/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2022 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: Tầng 2, nhà số 08 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 02388 902 933

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành

Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Yên Thành, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

27


Xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

27,289,800,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 07/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:34 22/11/2022 - 17:00 07/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia: Tầng 2, số nhà 08, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. - Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:15 12/12/2022

Địa điểm: trụ sở UBND xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề