Ngày 12/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: tầng 7, số 78 Bến Nghé, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0906443345

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai - QSDĐ gồm 13 lô đất tại khu quy hoạch dân cư TDP Hoà Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

13 lô đất


Khu quy hoạch dân cư TDP Hoà Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế


2,990,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/11/2022 - 17:00 09/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/12/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề