Ngày 12/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/1/2023 do UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh

Địa chỉ: Ngõ 01 đường Phan Kính, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0914115777

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại vùng quy hoạch Tổ dân phố 9, thuộc lối 2 đường Quốc Lộ 1A, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

1


Vùng quy hoạch Tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà

1,635,716,000

300,000,000

2

Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại vùng quy hoạch Tổ dân phố 9, thuộc lối 2 đường Quốc Lộ 1A, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

1


Vùng quy hoạch Tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà

1,371,537,600

250,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:01 09/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 11/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 16:00 09/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh. Địa chỉ: Ngõ 01, đường Phan Kính, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh và UBND thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 12/1/2023

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề