Ngày 12/10/2021, đấu giá xe ô tô Daewoo tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 12/10/2021 do Học viện Ngân hàng ủy quyền như sau:

01 chiếc ô tô đã qua sử dụng của Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng

Ngày 12/10/2021, đấu giá xe ô tô Daewoo tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 12/10/2021, đấu giá xe ô tô Daewoo tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 12/10/2021, đấu giá xe ô tô Daewoo tại Hà Nội ảnh 3

Chuyên đề