Ngày 12/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sảntỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Quảng Nam vào ngày 12/10/2021 như sau:
Ngày 12/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam ảnh 1

Chuyên đề