Ngày 11/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và BIDV – Chi nhánh Bình Chánh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2022 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 11/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư