Ngày 11/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2022 do Cục Thi hành án dân sự thành Phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có giấy chứng nhận số BO 663479, tại thửa đất 246, tờ bản đồ số 18, địa chỉ tổ 29 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25/9/2013, đã chỉnh lý biến động do chi nhánh Văn phòng đất đai quận Sơn Trà xác nhận ngày 24/7/2015.

Giá khởi điểm: 29.737.418.900 đồng (hai mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm mười tám ngàn, chín trăm đồng).

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự thành Phố Đà Nẵng. Đ/c: Số 674 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Xem tài sản: Từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 05/8/2022 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt từ ngày 08/7/2022 đến ngày 08/8/2022 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11/8/2022.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 Đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0898.852.777 - 0236.625.777.

Chuyên đề