Ngày 11/7/2024, đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất ở tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2024 do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan tổ chức đấu giá tài sản công: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Tầng 5 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P.4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 11/7/2024 tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương. Đ/c: Số 122 - 124 đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản đấu giá: Là tài sản trên đất và quyền sử dụng đất ở tại số 146 đường 2 tháng 4, Quốc lộ 20, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

1. Về đất:

- Vị trí: Thửa đất 141, tờ bản đồ số 23, thị trấn Thạnh Mỹ, Quốc lộ 20, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

- Diện tích đất: 417 m2 (đã trừ lộ giới).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Bán tài sản trên đất và quyền sử dụng đất ở.

2. Hiện trạng tài sản trên đất:

- Nhà cấp III (01 trệt, 02 lầu); diện tích xây dựng 325,6 m2; diện tích sàn sử dụng: 879,8 m2; tỷ lệ chất lượng còn lại 40,5%.

- Nhà cấp IV: Diện tích xây dựng 165,5 m2; diện tích sàn sử dụng 144,4 m2; tỷ lệ chất lượng còn lại 33,2%.

3. Về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc:

- Mật độ xây dựng: 90 - 100%.

- Lộ giới đường: 20,5 mét.

- Chiều cao tối đa: < 05 tầng.

- Khoảng lùi tối thiểu: Không.

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 4,5 - 5,0 lần.

4. Phương thức bán tài sản: Tổ chức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Nơi có tài sản đấu giá: Số 146 đường 2 tháng 4, Quốc lộ 20, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 18.554.843.000 đồng (mười tám tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng.)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Đà Lạt: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 08/7/2024 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Tại Đơn Dương: Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 05/7/2024 tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương. Đ/c: Số 122 - 124 đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản (tương ứng 3.710.968.600 đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương. Đ/c: Số 122 - 124 đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Chuyên đề