Ngày 11/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Địa chỉ: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà. Đ/c: Số 02 An Mỹ 8, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 10h30 ngày 11/7/2024 tại số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại lô 18-C1, KDC Làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản: Lô 18-C1, KDC Làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 5.104.177.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.020.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/6/2024 ngày 08/7/2024 tại 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt theo đúng thời hạn quy định.

Chuyên đề