Ngày 11/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Địa chỉ: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu - Đ/c: 324 đường Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09h00 ngày 11/7/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản: Toàn bộ nhà và đất tọa lạc tại số 33 Hòa Nam 4, tổ 248, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản: Tổ 248, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 2.910.115.430 đồng. Tiền đặt trước: 582.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia: Từ ngày 13/6/2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 08/7/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt theo đúng thời hạn quy định.

Chuyên đề